1. 1
    [IMG]

    Trong vòng 10 phút, xin mời anh em (và cả chị em, nếu chị em có cảm hứng) tìm ra 3 điểm khác nhau giữa 2 bức ảnh 1 và 2 (ảnh trên và ảnh dưới).
    2
    [IMG]
    amin thích bài này.