1. *Chiều chiều ngó trước ngó sau
  *Ngó thấy con vịt vàng au dưới hồ
  *Chợt đầu nghĩ tới con ''bồ''
  *Chẳng nhẽ bắt vịt cho bồ nó xơi
  *Con vịt than thở ''trời ơi!''
  *Muốn ăn thịt tớ thì phải đem quay
  *Mà nhớ là phải quay tay
  *Quay bằng lò lướng bình thường
  không ngon
  *Anh kia lấn tới lon ton
  *Trắc chuú không biết anh nghề
  quay tay
  *Nhà anh quay thịt hàng ngày
  *Vậy thì xin chú lên lò anh quay
  *Chú vịt còn đang loay hoay
  *Anh này nén gạch con vịt lăn quay
  *''Alô bồ hả?tới ngay!
  *Nhớ mang cút rượu cay cay cho
  tròn
  *Món này đảm bảo rất ngon
  *Bồ mà không đến chẳng còn xương
  đâu
  namhth03 and ducthaohy1 like this.