1. [IMG]
    dinhchinh.ng5 thích bài này.
  2. Cá Chuối