1. tuyển người solo Xâm ( đánh to)nào ai đánh alo nha!!!!!!!! đánh max 10m/lá càng tốt
  2. Giau wa ta.toi thach og tag toi 1mchip day.gjam k hjhj