1. Ad ơi các dịp lễ tết nên có thưởng cho tất cả chipper như vậy mn sẽ có hứng chơi hơn. Dù là số tiên nhỏ nhưng sẽ gây đc thiện cảm đối với mn.