1. tui chơi sâm 5k/1 lá nhiều ván chỉ ấn tiếp tục chưa ấn sẵn sàng thì lag treo phải thoát ra vào lại thấy bị trừ tiền tính bằng treo 10 lá luôn nạp đc cái thẻ để chơi mà bị hơn chục phát như thế sao mà chơi đây
  2. Chào bạn 1kelangthang6789! Bạn có thể thao tác khắc phục lỗi theo các hưởng xử lý sau: - Thoát ra khỏi ứng dụng, kiểm tra kết nối mạng, tắt - mở wifi hoặc 3g. Đăng nhập lại ứng dụng sau ít phút khi kết nối mạng đã ổn định hơn. - Gỡ bỏ phiên bản hiện tại và thao tác cài đặt lại phiên bản lần nữa. Hoặc bạn có thể tải thêm cả phiên bản cũ 3.2.17, phiên bản này ít tính năng hơn 3.2.19 nhưng sẽ nhẹ hơn, mình có thể sử dụng song song cả 2 phiên bản bạn nhé