1. Ad vui lòng tách group hộ mình vì tham gia dự đoán đều bị loại khi có bạn mình tham gia:
    Imvnam : đt 0985826444
    Gameover_ : đt 0943999110
    Trước đây cả 2 chơi chung máy nhưng nay đã tách chơi riêng.
  2. Chào bạn imvnam! Trong các chương trình Lucky Daily và một số chương trình săn thưởng, BQT căn cứ thông tin kiểm tra các tài khoản trùng nhau sẽ chỉ ghi nhận kết quả tham gia cho 1 tài khoản đầu tiên. Trong trường hợp như trên, bạn có thể đăng ký tài khoản mới để tham gia. Chỉ cần không vi phạm thể lệ chung các tài khoản tham gia sẽ đều được ghi nhận hợp lệ bạn nhé.
    -Admin2-