1. Sao mjnh ko dc tang chip khi sinh nhat nhu moi lan vay
  2. Chào bạn! Theo chính sách tri ân sinh nhật VIP. Các VIP được tri ân là các VIP vẫn tham gia chơi game thường xuyên và gia tăng điểm vippoint theo qui định của BQT. BQT thông tin tài khoản progamethu716 chưa đủ điều kiện tri ân VIP trong dịp sinh nhật này bạn ạ
    -Admin1-
  3. Ang thang van dx tang.h.truoc nhan dc.nam nay lai ko.ad lam an kieu j la vay
  4. Chào bạn progamethu716! Tri ân sinh nhật và các dịp đặc biệt mỗi năm BQT sẽ xét duyệt 1 lần theo chính sách Tri ân. Các tài khoản VIP được tri ân là các VIP vẫn tham gia chơi game thường xuyên và gia tăng điểm vippoint theo qui định của BQT. Năm trước bạn đủ điều kiện nên nhận được tri ân, năm nay BQT xét tài khoản chưa đủ điều kiện nhận được tri ân Sinh nhật bạn nhé.
    -Admin4-