Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. [19/8] Ô CHỮ ĐẶC BIỆT
  TÌM HIỂU NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
  (Thời gian: Đến 14h ngày 19/8/2017)

  [IMG]
  Chipper thân mến!
  Để hướng ứng sự kiện quan trọng nhất của đất nước, BQT iBet88 tổ chức CUỘC THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ VỀ NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945. Cùng tìm hiểu về công cuộc tiến tới ngày Cách Mạng Tháng 8 năm 1945 các bạn nhé.
  * Giải thưởng:
  - 1 giải nhất dành cho chipper trả lời đúng và sớm nhất: 5.000.000 chip
  - 15 giải random ngẫu nhiên cho 15 chipper trả lời đúng và hợp lệ: Mỗi giải 500.000 chip

  CÂU HỎI:

  Câu 1. Tháng 3 - 1945, Nhật đảo chính lật đổ quân đội nào?
  Câu 2. Cuối năm 1940, quân đội nước nào kéo vào xâm lược nước ta?
  Câu 3. Tại Hà Nội, ngày 19/8/1945, cuộc mít tinh của quần chúng nhân dân đã biến thành cuộc...?
  Câu 4. Được tin Nhật đầu hàng đồng minh, chớp thời cơ ngàn năm có một, Đảng và Bác Hồ đã ra lệnh cho toàn dân làm gì?
  Câu 5. Thành phố nào giành được chính quyền ngày 23/8/1945
  Câu 6. Ở Hà Nội, bộ phận nào là người nhất tề hô vang khẩu hiệu, đập cửa đồng thời thuyết phục lính bảo an ngừng bắn?
  Câu 7. Năm 1945, nhân dân cả nước vùng lên phá tan xiềng xích nô lệ vào khoảng thời gian nào?
  Câu 8. Thành phố nào giành được chính quyền ngày 25/8/1945
  Câu 9. Thành phố nào giành được chính quyền ngày 19/8/1945?
  Câu 10. Cuối năm 1940, quân Nhật kéo vào xâm lược nước ta, nhân dân ta phải chịu cảnh một cổ mấy tròng áp bức?

  [IMG]

  Câu 6: Đáp án Thanh niên và Quần chúng - đều được chấp nhận

  DANH SÁCH TRAO THƯỞNG
  [IMG]

  * Cách thức tham gia
  Các Chipper trả lời các ô chữ theo mẫu
  - Câu 1...
  - Câu 2...
  - Câu 3...

  *Lưu ý:
  - Mỗi nickname được phép bổ sung câu trả lời của mình để có được câu trả lời chính xác nhất. Câu trả lời được ghi nhận là câu trả lời cuối cùng có thời gian gần nhất với thời gian kết thúc chương trình.
  - Nếu một chipper cố tình sử dụng nhiều hơn 1 tài khoản (bộ tài khoản) để tham dự với mục đích kiếm chip, BQT sẽ ghi nhận câu trả lời của 1 tài khoản đầu tiên.
  - BQT thông báo kết quả và trao giải trong ngày 19/8/2017
  - BQT được phép sửa đổi và bổ sung luật chơi.
  - Kết quả của BQT là kết quả cuối cùng.
  Chúc các Chipper chơi game vui vẻ.
  -Admin3-
  iphone364237 thích bài này.
 2. Chao ad dang anh cách manh thang 8 vay ad cho cau du đoan cho re re ti kho gua k đoan duoc ad ak
  iphone364237 thích bài này.
 3. Câu1:pháp
  Câu2:nhật
  Câu3:biểu tình
  Câu4:khởi nghĩa
  Câu5:huế
  Câu6:thanh niên
  Câu7:tháng 8
  Câu8:Sài gòn
  Câu9:Hà nội
  Câu10:hai
 4. Câu1:là pháp
  iphone364237 thích bài này.
 5. Câu1: pháp
  Câu2:nhật
  Câu3:biểu tình
  Câu4:khởi nghĩa
  Câu5:huế
  Câu6:thanh niên
  Câu7:tháng 8
  Câu8:Sài gòn
  Câu9:Hà nội
  Câu10:hai
  thanh970000 thích bài này.
 6. Cau1: la pháp cau2: nhat cau3: biểu tinh cau4: khỏi nghia cau5:huế cau6: thanh lien cau7:thang 8 cau8: sai goi cau9: ha noi cau 10: hai
 7. Cau 1:pháp
  cau2: nhat
  cau3: biểu tinh
  cau4: khỏi nghia
  cau5:huế
  cau6: thanh lien
  cau7:thang 8
  cau8: sai goi
  cau9: ha noi
  cau 10: hai
 8. Câu1 pháp
  Câu2 nhật
  Câu3 rực màu cơ
  Câu4 quốc kỳ
  Câu5 huế
  Câu6 hoàng hoan
  Câu7 2/9/1945
  Câu8 sài gòn
  Câu9 hà nội
  Câu 10 đức
 9. Cau 1: pháp
  cau2: trục
  cau3: biểu tình
  cau4: khỏi nghia
  cau5:huế
  cau6: thanh lien
  cau7:thang 8
  cau8: sai goi
  cau9: ha noi
  cau 10: hai
 10. Câu1: pháp
  Câu2: trục
  Câu3:biểu tình
  Câu4:khởi nghĩa
  Câu5:huế
  Câu6:thanh niên
  Câu7:tháng 8
  Câu8:Sài gòn
  Câu9:Hà nội
  Câu10:hai
 11. Câu1: pháp
  Câu2:nhật
  Câu3:biểu tình
  Câu4:khởi nghĩa
  Câu5:huế
  Câu6:thanh niên
  Câu7:tháng 8
  Câu8:Sài gòn
  Câu9:Hà nội
  Câu10:hai
 12. Cau1 pháp
  Câu 2 nhật
  Câu biêu tình
  Câu 4 khởi nghĩa
  Câu 5 huế
  Câu 6 thanh niên
  Câu 7 tháng 8
  Cau8 sài gòn
  Câu 9 hà nội
  Cau10 hai
 13. Câu 1 pháp câu 2 Nhật câu 3 biểu tình câu 4 khởi nghĩa câu 5 Huế câu 6 thanh niên câu 7 tháng 8 câu 8 Sài Gòn câu 9 Hà Nội câu 10 hai
 14. Câu1: pháp
  Câu2:nhật
  Câu3:biểu tình
  Câu4:khởi nghĩa
  Câu5:huế
  Câu6:thanh niên
  Câu7:tháng 8
  Câu8:Sài gòn
  Câu9:Hà nội
  Câu10:hai
 15. Câu1 pháp
  Câu2 nhật
  Câu3 rực màu cơ
  Câu4 quốc kỳ
  Câu5 huế
  Câu6 hoàng hoan
  Câu7 2/9/1945
  Câu8 sài gòn
  Câu9 hà nội
  Câu 10 đức
 16. Câu1: pháp
  Câu2:nhật
  Câu3:biểu tình
  Câu4:khởi nghĩa
  Câu5:huế
  Câu6:thanh niên
  Câu7:tháng 8
  Câu8:Sài gòn
  Câu9:Hà nội
  Câu10:hai
 17. Cau 1: pháp
  cau2: nhật
  cau3: biểu tình
  cau4: khỏi nghĩa
  cau5:huế
  cau6: thanh niên
  cau7:tháng 8
  cau8: sài gòn
  cau9: hà nội
  cau 10: hai
 18. Ko tra loi o hang doc ha ad
 19. Câu1: pháp
  Câu2:nhật
  Câu3:biểu tình
  Câu4:khởi nghĩa
  Câu5:huế
  Câu6:thanh niên
  Câu7:mùa thu
  Câu8:Sài gòn
  Câu9:Hà nội
  Câu10:hai
  Ô cột doc: phủ khâm sai
  iphone364237 thích bài này.
 20. Cau1.pháp
  Cau2.nhật.
  Cau3.biểu tình
  Cau4.khởi nghĩa
  Cau5.huế
  Cau6.thanh niên
  Cau7.mùa thu
  Cau8.sài gòn
  Cau9.Hà nội
  Cau10. Hai
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.